Publicitate

Potrivit legislatiei în vigoare întocmirea Analizei de Risc la Securitatea Fizica a unitatii este obligatorie pentru toate institutiile si societatile comerciale.
Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate sa asigure paza acestora (Legea nr. 333/2003 – art. 2 (1)).

În vederea îndeplinirii obligatiilor prevazute de legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din lege, denumite în continuare unitati indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate în formele prevazute de lege, completate cu masuri procedurale.

Adoptarea masurilor de securitate se realizeaza în conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobândite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

Scopul

Scopul analizei de risc la securitate fizica este evidentierea si evaluarea riscurilor determinate de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune în pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati.

Unitate?

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

Ce presupune evaluarea de risc la securitate fizica?

Întocmirea documentatiei în cadrul procesului standardizat de management al riscului, conform Legii 333/2003, H.G. 301/2012 si Instructiunii nr. 9/2013 a M.A.I.

Când?

Analiza de risc la securitatea fizica se întocmeste pentru faza de functionare a obiectivelor, precum si în faza de proiectare.

Cine face?

Analizele de risc se efectueaza de experti înscrisi în RNERSF.       

Cine verifica?

Verificarea îndeplinirii obligatiilor legale este facuta de catre personal din cadrul Politiei Române – structuri locale abilitate.

Beneficii?

Îndeplinirea obligatiilor legale – evitarea aplicarii sanctiunilor prevazute de lege.

Asigurarea securitatii persoanelor, bunurilor si valorilor unitatilor.

IASISTING GRUP te ajuta sa realizezi Analiza de Risc la Securitate Fizica.

Pentru o gama diversificata de produse si servicii din domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca si Situatiilor de Urgenta, specialistii din cadrul Grupului de Firme IASISTING va stau la dispozitie.

 

Citește toată știrea

Analiza de Risc la Securitate Fizică Obligatorie pentru toate societățile comerciale (P)
Publicitate