Publicitate

Municipiul Vaslui, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Sistem informatic integrat de e-administrație pentru îmbunătățirea accesului populației la servicii electronice și simplificare administrativă”cod SIPOCA-570, MySMIS 2014- 126350. Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administrație publică și sistem judiciar accesibile …
Articolul Primăria Vaslui își digitalizează serviciile printr-un proiect european apare prima dată în Est News.

Citește toată știrea

Primăria Vaslui își digitalizează serviciile printr-un proiect european
Publicitate