Publicitate

“Ziarul de Iasi” continua seria dezbaterilor în contextul alegerilor academice din universitatile iesene. Mai jos prezentam un articol primit la redactie de la Prof. univ. dr. Tudorel TOADER. Invitam si alti candidati sa participe la aceste dezbateri!

Din categoria, 

Fapte nu vorbe!
Fapte pentru Universitate, nu pentru sine!
Preambul:

Un traducator ne prezinta ca pe o virtute faptul de a primi, cu dedicatie, bani de la Universitate, bani multi, pentru unele traduceri, criticând consultanta juridica, oferita printr-o profesie liberala. Îi îngaduim traducatorului sef sa spuna public sumele primite pentru traducerile sale, daca respectivele servicii i-au fost încredintate direct ori prin licitatie publica, daca rezultatele au fost publicate sau nu, la ce editura, în ce tiraj, cine a acoperit cheltuielile de tehnoredactare si publicare, daca a tradus singur ori a primit ajutor. Îi reamintim si faptul ca plata cu ora era obligatorie si înainte de 2016, ca finantarea a fost tot timpul de la bugetul de stat, si ca împartirea facultatilor în sarace si bogate a fost în perioada conducerilor anterioare, facând parte din aceeasi familie ocupationala!  

Buna administrare a patrimoniului UAIC, folosirea acestuia în acord cu destinatia pe care o are, pentru buna desfasurare a activitatilor didactice si de cercetare stiintifica, pentru îmbunatatirea vietii studentesti, constituie mai mult decât o simpla obligatie.

Am considerat ca era nefiresca situatia în care UAIC avea spatii didactice degradate, nefolosite, iar pentru desfasurarea activitatilor didactice soliicita înteleegerea unora dintre liceele iesene. 

Tot astfel, am considerat ca era nefiresc sa cumperi terenuri pentru înfiintarea unei statiuni de cercetare stiintifica, sa angajezi un paznic fara sa aiba ce pazi, apoi sa nu se faca nici un demers în acest sens. Am considerat nefiresc sa astepti rezultate ale cercetarii stiintifice, stând cu unele laboratoare degradate si închise.

Renovarea si resturarea unora dintre imobile nu a fost facuta de dragul cladirilor de patrimobiu, a fost facuta pentru desfasurarea activitatilor culturale, de cercetare stiintifica, acticvitatilor didactice, precum si activitatilor studentesti.

Observatorul Astronomic, închis din 2013, a fost restaurat pentru a fi pus la dispozitia Facultatilor de Matematica si Fizica, în vederea desfasurarii cercetarii stiintifice, activitatilor didactice, organizarii de manifestari stiintifice si culturale. Prin proiectul RECENT AIR a fost înfiintat un laborator de cercetare stiintifica, având aparatura de ultima generatie. Observatorul Astronomic a primit si dimensiunea publica, sociala, fiind deschis comunitatii pentru observatii astronmice. Restaurarea a fost realizata cu finantare de la Compania Nationala de Investitii, în suma de peste 9 milioane de lei.    

Cladirea Canano, cunoscutul Corp E, din vecinatatea Bibliotecii Centrale Universitare, nu era intabulata, ceea ce a fost realizat în 2016, era nefolosita din cauza avansatei stari de degradare, fiind închisa din 2009, în timp ce unele dintre facultatii solicitau liceelor spatii pentru desfasurarea activitatilor didactice.  Dupa restaurare, având o suprafata de 2465 mp, cladirea are un amfiteatru, 10 sali de curs, 3 sali de seminarii, 5 birouri, cu 28 locuri de parcare. Spatiile didactice au fost repartizate Facultatilor de Litere, Filozofie si Stiinte Social-Politice, respectiv Psihologie si Stiinte ale Educatiei. Restaurarea a fost realizata cu finantare de la ADR Nord-Est, în suma de peste 17 milioane de lei.

Noua biblioteca, din cladirea Olga Bancic, cunostutul Corp O, se afla într-o avansata stare de degradare, fiind dezafectata cu peste 10 ani în urma. Pentru consolidarea si restaurare am primit finantare de la ADR Nord-Est, în suma de peste 14 milioane de lei. Cu o suprafata construita de 708 mp, parter si doua etaje, cladirea va gazdui bibliotecile Facultatilor de Litere si Istorie, arhiva UAIC, un hab studentesc, precum si unele extensii ale actualelor biblioteci.               

Casa Universitarilor, cunoscuta drept casa Canta, nu a fost restaurata de dragul unei cladiri de patrimoniu, pe care am preluat-o în stare de degradare, fiind închisa, cu lacate pe portile de acces. Demersurile pentru restaurare au început în 2016, când a fost obtinut Certificatul de Urbanism. În 2019, CUI era singurul obiectiv universitar din tara, finantat prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, cu suma de 10 720 905 lei. Ulterior, dupa începerea lucrarilor de restaurare, prin schimbarea Guvernului si anularea liniei de finantare, am gasit sustinere la Ministerul Educatiei care a asigurat finantarea din fondurile acestuia. Având o suprafata construita de 600 mp, parter si etaj, la care se adauga hrubele cu o suprafata de 200 mp, si curtile interioare de 5000 mp, în cele 7 sali, aproape zilnic se desfasoare  manifestari culturale, stiintifice, conferinte, sustineri de doctorate, activitati din diferitele proiecte, întâlniri de promotii ale absolventilor UAIC etc. Spatiul de la parter este loc de socializare, unde se pateu servi un ceai, o cafea, în completarea activitatilor anterior mentionate.

Statiunea din Stefanesti, judetul Botosani se afla într-o situatie greu de explicat. Terenurile acesteia, au fost cumparate, prin acte notariale diferite, în 2007, a fost angajat un paznic, fara sa aiba ce pazi, apoi nu s-a mai facut absolut nimic. Cu finantare din fondul de rezerva al Ministerului Educatiei, am refacut un fost conac boieresc, devenit sediu de CAP, ajuns o ruina, am amenajat doua iazuri, am înfiintat o livada si o plantatie de vie, am reînfiintat ceea ce purta numele de statiune, am redato practicii studentesti si cercetarii stiintifice. Desi a fost inaugurata de data recenta, deja au fost depuse, spere finantare europeana, doua proiecte de cercetare stiintifica.    

În aceasta dimensiune au fost realizate toate lucrarile de restaurare i consolidare, inclusiv atunci când facem referire la Statiunile de practica studenteasca si cercetare stiintifica, spre exemplu, din Agigea – judetul Constanta sau Potoci – judetul Neamt.
Va urma!

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
Rector al UAIC  

Citește toată știrea

Alegeri la Universitatea „Al. I. Cuza”, Prof. univ. dr. Tudorel TOADER: Susţinerea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică, inclusiv prin renovări şi restaurări!
Publicitate